Verkiezingsprogramma_Gemeenteraadsverkiezingen_2018_DENK_Verenigd_Arnhem

Voor een eerlijk en welvarend Arnhem!

Sociale stad

In het verkiezingsprogramma is gekozen om 11 kernpunten te behandelen. Te lezen is dat DENK Verenigd Arnhem inzet op een sociale en behulpzame gemeente. Een gemeente die naast verwijzen en faciliteren meer ondersteunt. Dit bij het vinden van een baan of bij het bieden van zorg. Daarnaast wil DENK Verenigd Arnhem dat haar de inwoners, in het geval ze de belastingen niet kunnen betalen, niet meer worden lastig gevallen door incassobureaus. De gemeente moet er altijd voor kiezen om met deze mensen in gesprek te gaan en te komen tot een gezamenlijk oplossing in plaats van bijdragen aan stapeling van de schulden.

Verantwoordelijkheid nemen voor de stad
Lijsttrekker Kürsat Bal van DENK Verenigd Arnhem: “Het verkiezingsprogramma van DENK Verenigd Arnhem is tot stand gekomen na nauwe samenwerking met verschillende inwoners van onze mooie stad. Als lijsttrekker ben ik erg trots op het resultaat. Het wordt tijd dat onze gemeente de verantwoordelijkheden neemt richting haar inwoners. Wij willen in Arnhem bruggen bouwen, verbinden en de komende jaren de vele uitdagingen aangaan. Inwoners die niet zelfredzaam zijn verdienen de juiste ondersteuning van de gemeente.”

Een inclusieve samenleving
Mensen mogen niet worden uitgesloten vanwege hun afkomst, leeftijd, gender, geaardheid of religie. Bedrijven die veroordeeld zijn voor discriminatie komen op de openbare lijst van “foute bedrijven”. Deze bedrijven zullen wat DENK Verenigd Arnhem betreft dan ook worden uitgesloten van gunningen op opdrachten van de gemeente. Daarnaast kiest DENK Verenigd Arnhem voor cultuursensitieve zorg. Zorg die aansluit bij de culturele of religieuze wensen van de mensen.

Onderwijs
Arnhem verdient volgens DENK Verenigd Arnhem een eigen faculteit voor de Universiteit. Honderden studenten gaan dagelijks genoodzaakt naar de andere steden voor hun studie. Beschikbaarheid van een faculteit voor de Universiteit betekent ook een impuls voor de lokale economie en bedrijvigheid. De gemeente Arnhem zou dan ook serieus werk moeten maken van het realiseren van een faculteit in Arnhem.

Economie
Tot slot wil DENK Verenigd Arnhem zich inzetten voor een bruisende winkelstad, dit kan niet gedaan worden door een explosieve stijging van de parkeerkosten. DENK Verenigd Arnhem wil dat bezoekers de eerste twee uur gratis kunnen parkeren. Ook is DENK Verenigd Arnhem voor het stimuleren van de wijkeconomie. De gemeente dient de wijk als eenheid van de economie te zien. Een sterke wijkeconomie stimuleert namelijk de sociale cohesie.