X

Nieuws

Handel voor welvaart, vrede en vertrouwen

We kijken met tevredenheid terug op de samenwerking met onze partners, de handelsdelegatie van Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi uit Turkije en de gemeente Arnhem. Mede dankzij de visie en motie van onze fractievoorzitter is de eerste stap […]

Motie van Verenigd Arnhem resulteert in handelsdelegatie

Als resultaat van de motie “Arnhemse diversiteit als kracht voor handel en duurzaamheid” van Verenigd Arnhem is nu de eerste handelsdelegatie een feit. Diversiteit is een kracht voor Arnhem. Wij zullen blijven bouwen voor een sterk en eerlijk Arnhem. Wil […]

Arnhemmers in dialoog

Naast de politieke activiteiten binnen en buiten de raad werkt Verenigd Arnhem aan verenigen en verbinden. Verenigd Arnhem initieert, stimuleert en verbindt structuren binnen en tussen Arnhemse gemeenschappen. Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen is daar een voorbeeld van. Een samenleving, is […]

Bal: Stel de mens meer centraal

Arnhem bereidt zich voor op meer nieuwe gebouwen. Het concertgebouw Musis Sacrum wordt verbouwd (20 miljoen euro), Focus Filmtheater wordt gebouwd (11,4 miljoen), Eusebiuskerk wordt gerestaureerd (32 miljoen) en nu is er een raadsvoorstel aangenomen om Museum Arnhem te vernieuwen […]

Uitslag stemming coffeeshops

Arnhem heeft meer coffeeshops per inwoner dan Rotterdam en Utrecht. Het beleid dat in 2009 vastgesteld is, stelt een uitsterfbeleid voor coffeeshops vast zodat we minder coffeeshops hebben in Arnhem. De initiatiefnemers (D66, SP, GroenLinks en PvdD) van dit initiatiefvoorstel […]

Ondernemend de toekomst maken

“In mijn studietijd leerde ik dat je succes kunt afdwingen met inzicht, communicatie en daadkracht. Later, tijdens mijn sollicitatie bij Shell kwam er nog een dimensie bij: Ervaring. Daarmee kun je een vliegende start maken. Ervaring doe je op door […]

Verenigen en verbinden door handel

“Als we willen bouwen aan vrede, dan moeten we de deuren voor elkaar openmaken. Dat kan door handel te drijven.” Naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie van Verenigd Arnhem “Arnhemse diversiteit, als kracht voor handel en duurzaamheid” steunt het […]

Uitsterfbeleid coffeeshops hanteren

In Arnhem hebben we 11 coffeeshops, waarmee we in de top 7 zitten van Nederland. In vergelijking met vergelijkbare steden is dat ongeveer 2 keer zoveel. Ondanks deze overcapaciteit willen een aantal partijen dat het uitsterfbeleid afgeschaft wordt. Het initiatiefvoorstel […]

Bal spreekt tijdens Amsterdamse Debatten

Onze fractievoorzitter Kürşat Bal gaat vanavond in debat over Islamofobie: de oorzaken, de mogelijke oplossingen en wat de weg is naar een vredige samenleving en een gezamenlijke toekomst. “Tijdens de 43ste Amsterdam Debatten zullen wij proberen handreikingen te vinden om […]