Uitsterfbeleid coffeeshops hanteren

In Arnhem hebben we 11 coffeeshops, waarmee we in de top 7 zitten van Nederland. In vergelijking met vergelijkbare steden is dat ongeveer 2 keer zoveel. Ondanks deze overcapaciteit willen een aantal partijen dat het uitsterfbeleid afgeschaft wordt. Het initiatiefvoorstel van deze partijen bevat het volgende:

“Arnhem kent sinds 1998 een uitsterfbeleid voor coffeeshops. Het doel hiervan is om tot een vermindering van het aantal coffeeshops te komen, met een maximum van acht in totaal. Momenteel zijn er in Arnhem nog elf coffeeshops.

D66, GroenLinks en de SP [en Partij voor de Dieren] vinden het sluiten van coffeeshops zeer onwenselijk en pleiten daarom voor de afschaffing van het uitsterfbeleid voor coffeeshops.”

De reactie van Verenigd Arnhem:
“Voorzitter, wat wij zien is dat Arnhem 2x zo’n hoge dichtheid aan coffeshops heeft als Utrecht, Apeldoorn, Zwolle en vergelijkbare steden… Er is juist ruimte om coffeeshop aantallen te verminderen en toch zien wij een initiatief om het aanbod te handhaven. Dan vraag ik me af waarom? Waarom wil je het handhaven? Eigenlijk zeg je door het aanbod te handhaven dat je het gebruik van softdrugs wilt faciliteren. Verenigd Arnhem kan daar totaal niet mee instemmen en zal tegen stemmen. Elk kind dat in aanraking komt met softdrugs is een geval te veel.”