Verenigen en verbinden door handel

“Als we willen bouwen aan vrede, dan moeten we de deuren voor elkaar openmaken. Dat kan door handel te drijven.”

Naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie van Verenigd Arnhem “Arnhemse diversiteit, als kracht voor handel en duurzaamheid” steunt het College van Burgemeester en Wethouders het versterken van handelsbetrekkingen tussen Arnhem en Turkije.

Samen met TOV Arnhem, zelforganisaties en politiek werken we aan een sterkere Arnhem. De diversiteit van Arnhem is een kracht en rijkdom van Arnhem.