Uitslag stemming coffeeshops

Arnhem heeft meer coffeeshops per inwoner dan Rotterdam en Utrecht. Het beleid dat in 2009 vastgesteld is, stelt een uitsterfbeleid voor coffeeshops vast zodat we minder coffeeshops hebben in Arnhem.

De initiatiefnemers (D66, SP, GroenLinks en PvdD) van dit initiatiefvoorstel willen dit uitsterfbeleid opheffen en de coffeeshops verspreiden over Arnhemse wijken.

Met het verspreiden van coffeeshops wordt de bereikbaarheid van softdrugs makkelijker. Het kan niet zo zijn dat de gemeente, het gebruik van drugs faciliteert en stimuleert voor Arnhemse burgers en hun kinderen. Dit ondanks de hoge coffeeshopdichteid en zonder aanleiding wat betreft overlast. Verenigd Arnhem is tegen dit voorstel en heeft tegen gestemd. Desondanks is het voorstel met de stemmen van een meerderheid (met 2 stemmen meer) aangenomen.