Bal: Stel de mens meer centraal

Arnhem bereidt zich voor op meer nieuwe gebouwen. Het concertgebouw Musis Sacrum wordt verbouwd (20 miljoen euro), Focus Filmtheater wordt gebouwd (11,4 miljoen), Eusebiuskerk wordt gerestaureerd (32 miljoen) en nu is er een raadsvoorstel aangenomen om Museum Arnhem te vernieuwen voor een bedrag van ruim 11 miljoen euro.

Kunst en cultuur zijn natuurlijk belangrijk. Maar in deze tijd van decentralisatie en bezuinigingen op de zorg, is Verenigd Arnhem van mening dat dit geen goed moment is om deze grote investering te doen. Arnhem is op dit moment ook nog bezig om in de wijken te bezuinigen voor 10 miljoen euro.

Fractievoorzitter Kursat Bal heeft tijdens de bespreking in de raad bepleit om deze grote investering uit te stellen naar een moment wanneer de decentralisatie is voltooid. Investeer in mensen; in de kwetsbare burger in de zorg. Stel de mens meer centraal.