Bal spreekt tijdens Amsterdamse Debatten

Onze fractievoorzitter Kürşat Bal gaat vanavond in debat over Islamofobie: de oorzaken, de mogelijke oplossingen en wat de weg is naar een vredige samenleving en een gezamenlijke toekomst.

“Tijdens de 43ste Amsterdam Debatten zullen wij proberen handreikingen te vinden om op een effectieve en democratische wijze islamofobie en op islamofobie gebaseerde discriminatie te bestrijden. Hiervoor hebben wij een drietal inleiders uitgenodigd. De heer Kürşat Bal (Fractievoorzitter Verenigd Arnhem), Tunahan Kuzu (Tweede Kamerlid, Denk NL), Ewoud Butter (onderzoeker, schrijver en beheerder Republiek Allochtonië) en zullen middels een korte inleiding hun constateringen en ervaringen met de aanwezigen delen waarna de discussie plaats gaat vinden.”