X

Bruggen slaan

Als Verenigd Arnhem willen wij bruggen slaan en Arnhemmers verbinden. Door samen met u op basis van gelijkheid en naar vermogen, de schouders onder de welvaart van Arnhem te zetten.

Acceptatie & kritiek

Wij geloven in de kracht van het verenigen en verbinden van mensen. Door elkaar te accepteren en tegelijkertijd kritisch te zijn, kunnen we elkaar versterken en in staat zijn grote doelstellingen te realiseren.

Waarde

Wij hechten veel waarde aan onze stad en samenleving. Als partij streven we dan ook naar een samenleving die welvarend, vredig en duurzaam is.

Onze standpunten

Een samenleving die koploper is als het gaat om ontwikkeling en
bedrijvigheid en waar iedereen maximale ontplooiingskansen heeft
op de arbeidsmarkt. Alle Arnhemmers moeten gelijke kansen krijgen,
ongeacht hun geaardheid en achtergrond. Excelleren moedigen wij
aan. In dit kader stellen wij ons ten doel om achterblijvers aan te
moedigen en te enthousiasmeren.

Arnhem staat bekend als een stad van culturele en religieuze
diversiteit wat volgens ons een verrijking is. Verenigd Arnhem streeft
naar een samenleving waar een wederzijdse bekommernis is om elkaar
als persoon. Een samenleving waar we elkaar respecteren, versterken
en waar nodig aanvullen. Dat betekent dat we elkaar niet moeten
vermijden, maar juist opzoeken door belangstelling voor elkaar te tonen.
We moeten elkaar echt leren kennen en zodoende afstanden overbruggen.

Verenigd Arnhem is een partij voor en door Arnhemmers. Samen
willen we voor elkaar en de komende generaties een houdbare, duurzame
samenleving mogelijk maken. Dit vereist gelijkwaardigheid, transparantie
en het behoud van al datgeen dat Arnhem de mooiste stad van Nederland
maakt.

 

Gelijke kansen voor iedereen

 

Onderwijs heeft een doel

 

Meer werk meer banen

 

Zorg is maatwerk

 

Actief burgerschap

Meer weten over onze partij en mensen?

Laatste nieuws

Lees meer nieuws